Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 2283
Вчора 4828
За цей тиждень 27620
За минулий тиждень 32369
За цей місяць 93572
За минулий місяць 83451
За весь час 1066294
21 Грудня 2011

УКРАЇНА БАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від “16”грудня 2011 р. № 804 Зареєстровано районним управлінням юстиції за № 21\181 від 22.12.2011 Відповідно до статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 23 Закону України «Про зайнятість населення», Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 року № 839 з метою забезпечення тимчасової зайнятості населення, передусім осіб, зареєстрованих як безробітні: 1. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт, фінансування організації яких може здійснюватися за рахунок коштів Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що додається. 2. Затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт, фінансуван-ня організації яких може здійснюватися за рахунок інших джерел фінансування Барська райдержадміністрація до розпорядження № від грудня 2011 року ( крім коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхуван-ня на випадок безробіття ), що додається. 3. Районному центру зайнятості (Кондратюк І.М.), підприємствам, уста-новам і організаціям в організації проведення оплачуваних громадських робіт керуватись затвердженими переліками видів робіт. 4. Відділу правового та кадрового забезпечення апарату райдержадмініст-рації (Степаненко Л.С.) подати дане розпорядження на державну реєстрацію в Барське районне управління юстиції. 5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдер-жадміністрації від 30 грудня 2010 року № 710 «Про затвердження переліку ви-дів оплачуваних громадських робіт», зареєстрованого Барським районним управлінням юстиції 04 січня 2011року за № 1/161. 6. Це розпорядження набирає чинності з моменту його офіційного опри-люднення в місцевих засобах масової інформації. 7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Лука Г.І.. Голова районної державної адміністрації М. РАДІОНОВ ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 грудня 2011 року №804 ПЕРЕЛІК видів оплачуваних громадських робіт фінансування організації, яких може здійснюватися за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державно-го соціального страхування України на випадок безробіття: - благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг, упоря-дження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання за-гиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів , особли-во у сільській місцевості; - роботи, пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної сфери (навчальних закладів, спортивних закладів, закладів культури і охорони здо-ров’я, соціального центру милосердя для громадян похилого віку, центрів реа-білітації інвалідів, дитячого оздоровчого табору); - роботи, пов’язані з ремонтом тепло- та водопостачання, вулично-дорожньої мережі на території населених пунктів району; - роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні роботи, що проводяться на території району; - догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітьми-сиротами, у т.ч. що здійснюється благодійними фондами та громадськими ор-ганізаціями, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допомі-жні роботи у центрах реабілітації інвалідів та соціальному центрі милосердя для громадян похилого віку ; - роботи по заготівлі продуктів харчування на зимовий період для навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального центру милосердя для грома-дян похилого віку, центрів реабілітації інвалідів; - впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків над-звичайних ситуацій, визнаних такими у встановленому порядку; - впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних місць, які мають офіційний статус, або зареєстровані на території населеного пункту; - роботи з відновлення та по догляду пам’яток архітектури, історії та культу-ри; - роботи в сільській місцевості, пов’язані з ремонтом приватних житлових бу-динків одиноких осіб, ветеранів війни, інвалідів, що проводяться за рішеннями органів місцевого самоврядування; - робота з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, роботи в архівах з документацією; - роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та водо-ймищ, русел річок; - допоміжні роботи у військкоматах з документацією в період призовної кам-панії та приписки до призовних дільниць; - здійснення інформування населення про можливість отримання субсидій за спрощеною процедурою шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів ( без надання роз’яснень щодо особливостей призначення субсидії конкретній особі або виконання інших функцій щодо визначення права на отримання суб-сидії та її розміру), а також технічну обробку та кур’єрську доставку матеріалів тощо. Перший заступник голови райдержадміністрації Г. ЛУК ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови райдержадміністрації від 16 грудня 2011 року №804 ПЕРЕЛІК видів оплачуваних громадських робіт фінансування організації, яких може здійснюватися за рахунок інших джерел фінансування (крім коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття ): - благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг, упо-рядження меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць похо-вання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинта-рів , особливо у сільській місцевості; - підсобні та ремонтні роботи на будівництві житла; - будівництво шляхів, водопровідних, каналізаційних, газових, залізничних, портових та інших транспортних споруд; - землевпорядні та меліоративні роботи; - виконання сільськогосподарських робіт (під час весняно-польових робіт, збирання врожаю, сінокосіння); - окремі види робіт на підприємствах переробної промисловості (перебиран-ня овочів, розфасування їх та інші), підприємствах харчової промисловості (фасування, упаковка та інші); - виконання вантажно-розвантажувальних робіт на залізницях тощо; - відбудова історико-архітектурних пам'яток, заповідників, виконання робіт з метою забезпечення діяльності підприємств соціальної інфраструктури міс-та чи села. - будівельні або ремонтні роботи на об’єктах підприємств, установ та орга-нізацій, пов’язаних з їх модернізацією, перепрофілюванням та розширен-ням виробництва. Перший заступник голови райдержадміністрації Г. ЛУК