Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 2609
Вчора 2959
За цей тиждень 2610
За минулий тиждень 22440
За цей місяць 51199
За минулий місяць 68826
За весь час 934427
Володимир Саволюк: «Успішна реалізація завдань соціально-економічного поступу Барського краю дає нам впевненість у подальших кроках та дозволяє сформувати конкретний план перспективного розвитку району на 2019-2021 роки»

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

 

від 29 квітня 2015 р. N 265

 

 

 

Київ

 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Покласти персональну відповідальність за забезпечення виконання Програми на міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення передбачених Програмою заходів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених Програмою заходів;

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання Програми.

4. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити:

проведення моніторингу стану виконання Програми та координацію роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з її виконання;

щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми;

підготовку протягом двох місяців після затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад державної антикорупційної політики пропозицій щодо внесення змін до Програми за результатами аналізу стану її виконання, а також висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

5. Міністерству юстиції у період до створення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити отримання інформації, передбаченої абзацом четвертим пункту 3, а також здійснення заходів, передбачених абзацами другим - четвертим пункту 4 цієї постанови.

6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України

 

А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 54

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2015 р. N 265

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

Мета Програми

Метою Програми є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Досягнення мети Програми можливе шляхом імплементації нових засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 - 2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 р. N 1699-VII, а також належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема Законів України "Про запобігання корупції" та "Про Національне антикорупційне бюро України".

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України "Про запобігання корупції" визначає засади формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах, а також передбачає утворення Національного агентства з питань запобігання корупції як ключового елемента інституційного забезпечення державної антикорупційної політики.

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України", а також зміни, що вносяться до кримінального законодавства зазначеним Законом та Законом України "Про запобігання корупції", створюють законодавчі підстави для кримінального переслідування найбільш небезпечних проявів корупції.

Таким чином, імплементація цих базових антикорупційних актів дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилити громадський контроль за їх діяльністю;

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами, утворити з цією метою Національне агентство з питань запобігання корупції;

посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи кримінальної юстиції у переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення, забезпечити ефективну роботу Національного антикорупційного бюро України;

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції;

розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення до влади;

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами.

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін'юстом).

Оцінка стану виконання Програми проводиться Кабінетом Міністрів України:

щокварталу за результатами розгляду узагальненої Національним агентством з питань запобігання корупції (до його створення та початку діяльності - Мін'юстом) інформації;

щороку під час розгляду національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Крім того, оцінка ефективності Програми здійснюється Верховною Радою України під час проведення парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції та затвердження національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.

Програма підлягає щорічному перегляду Кабінетом Міністрів України з урахуванням результатів оцінки стану її виконання.

Критерії щодо стану виконання Програми визначаються відповідно до конкретних завдань і заходів з виконання Програми, наведених у додатку 2.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених виконавцю, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

 

 

 

Додаток 1
до Програми

 

ПАСПОРТ
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

1. Програма розроблена відповідно до абзацу другого статті 3 Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки".

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. N 265.

3. Державний замовник - Мін'юст (Національне агентство з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

4. Керівник Програми - Міністр юстиції (Голова Національного агентства з питань запобігання корупції - після його утворення та початку діяльності).

5. Виконавці заходів Програми: Мін'юст, Національне агентство з питань запобігання корупції, МВС, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, МЗС, Мінінфраструктури, МОН, Міноборони, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Мінфін, Бізнес-омбудсмен, Адміністрація Держспецзв'язку, Держкомтелерадіо, Держстат, Держфінмоніторинг, Нацдержслужба, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного антикорупційного бюро, Верховного Суду України, Генеральної прокуратури України, Національної школи суддів України, Рахункової палати, СБУ, Центральної виборчої комісії, науково-дослідних установ, громадських (неурядових) організацій.

6. Строк виконання Програми: 2015 - 2017 роки.

 

 

 

 

Додаток 2
до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки

I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики

Мета:

створення системи запобігання корупційним проявам на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики, періодичний перегляд та забезпечення відповідності актуальним корупційним викликам і загрозам

Очікувані результати:

1) Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Агентство) утворене та забезпечує ефективне виконання покладених на нього функцій у сфері антикорупційної політики;

2) формування антикорупційної політики здійснюється на основі аналізу якісних даних про корупцію;

3) моніторинг реалізації антикорупційної політики здійснюється системою уповноважених органів (Верховна Рада України, Національна рада з питань антикорупційної політики при Президентові України, Агентство), що забезпечує ефективне і своєчасне коригування антикорупційної політики;

4) громадськість активно залучається до формування, моніторингу та реалізації антикорупційної політики

 

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансування

1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи Агентства, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики

1) вжиття заходів щодо забезпечення початку роботи Агентства:

 

 

 

 

а) затвердження Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Агентства та регламенту роботи конкурсної комісії

березень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

в межах коштів державного бюджету

б) забезпечення затвердження складу комісії з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень 2015 р.

- " -

акт Кабінету Міністрів України про склад комісії прийнято

- " -

в) забезпечення проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Агентства

травень - червень 2015 р.

Секретаріат Кабінету Міністрів України

процедуру відбору завершено, пропозиції щодо кандидатів подано Прем'єр-міністру України

- " -

г) забезпечення призначення кандидатів, відібраних конкурсною комісією на посади в Агентстві

- " -

Кабінет Міністрів України

посадовий склад Агентства затверджено

- " -

ґ) прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства, у зв'язку з чим:

березень 2015 р.

- " -

акт Кабінету Міністрів України щодо утворення Агентства прийнято

- " -

подання до Кабінету Міністрів України проекту відповідного акта

- " -

Мін'юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

- " -

д) проведення засідання Агентства з метою прийняття передбачених Законом України "Про запобігання корупції" рішень щодо обрання Голови та заступника Голови Агентства, розподілу обов'язків між членами Агентства, регламенту роботи Агентства, положення про апарат Агентства та положень про його самостійні структурні підрозділи

травень - червень 2015 р.

Агентство

відповідні рішення Агентства прийнято

в межах коштів державного бюджету

е) забезпечення державної реєстрації Агентства

травень 2015 р.

- " -

державну реєстрацію Агентства проведено

- " -

є) затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства,
у зв'язку з чим:

травень - червень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято

- " -

подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо затвердження граничної чисельності працівників апарату Агентства

- " -

Агентство
Мінфін

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

- " -

ж) створення належних умов для забезпечення роботи Агентства,
зокрема:

- " -

Кабінет Міністрів України

Агентство забезпечене належним приміщенням та автомобілями

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

подання проекту акта Кабінету Міністрів України щодо виділення належного приміщення для Агентства

- " -

Фонд державного майна Мінекономрозвитку
Київська міськдержадміністрація
Агентство

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

в межах коштів державного бюджету

подання проекту акта щодо забезпечення Агентства автомобільним транспортом

- " -

Агентство
Мінфін

- " -

- " -

з) прийняття актів Кабінету Міністрів України щодо прирівняння посад державних службовців, які працюють в апараті Агентства, до відповідних категорій посад у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та щодо виплати грошової допомоги відповідно до
статті 15 Закону України "Про запобігання корупції", у зв'язку з чим:

- " -

Кабінет Міністрів України

акти Кабінету Міністрів України прийнято

- " -

подання проектів актів до Кабінету Міністрів України

- " -

Агентство
Мінфін
Мінсоцполітики
Нацдержслужба

проекти актів подано до Кабінету Міністрів України

- " -

и) забезпечення формування кадрового складу апарату Агентства, необхідного для початку роботи Агентства, зокрема затвердження посадових інструкцій працівників апарату та спеціальних умов проведення конкурсного добору на посади в апараті Агентства

липень - серпень 2015 р.

Агентство

посадові інструкції та умови проведення конкурсу затверджено, апарат Агентства сформовано щонайменше на 50 відсотків

в межах коштів державного бюджету та коштів міжнародної фінансової допомоги

і) створення офіційного веб-сайту Агентства

серпень 2015 р.

- " -

офіційний веб-сайт Агентства функціонує

- " -

ї) організація проведення тренінгів для працівників апарату Агентства (тривалістю не менш як два-три дні)

серпень - жовтень 2015 р.

Агентство
Мін'юст
Нацдержслужба

всі службовці апарату Агентства пройшли навчання

в межах коштів державного бюджету

й) утворення громадської ради при Агентстві, у зв'язку з чим:

серпень 2015 р.

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України щодо створення ради прийнято

- " -

подання до Кабінету Міністрів України проекту акта щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

березень 2015 р.

Мін'юст

проект акта подано до Кабінету Міністрів України

- " -

прийняття акта Кабінету Міністрів України щодо конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві

- " -

Кабінет Міністрів України

акт Кабінету Міністрів України прийнято