Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 7554
Вчора 8185
За цей тиждень 32254
За минулий тиждень 56337
За цей місяць 178755
За минулий місяць 254341
За весь час 2257301
Закликаємо міжнародну спільноту об’єднати зусилля, щоб не допустити будь-яких проявів антисемітизму та нетерпимості на расовому чи національному ґрунті – Президент України у Бабиному Яру

1. Загальні положення
1.1. КУ «Барська центральна районна лікарня» є лікувально-профілактичним закладом, який здійснює медичну практику шляхом надання кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню Барського району, екстреної медичної допомоги, є центром організаційно-методичного керівництва всіма закладами охорони здоров'я на території Барського району, відповідальним за якість медичного обслуговування населення Барського району.
1.2. КУ «Барська центральна районна лікарня» організована в адміністративному центрі району і перебуває в безпосередньому підпорядкуванні органів місцевої влади. Відкриття, утримання та закриття лікарні здійснюється в установленому порядку.
1.3. Діяльність центральної районної лікарні здійснюється згідно з чинним законодавством, рішеннями та розпорядженнями органів місцевої влади, наказами, інструкціями та вказівками МОЗ України, наказами та розпорядженнями управління охорони здоров’я та курортів Вінницької ОДА, відділу охорони здоров’я Барської РДА,  наказами головного лікаря ЦРЛ та цього Положення.
1.4. Потужність центральної районної лікарні та адміністративна територія, що нею обслуговується, визначається територіальним органом охорони здоров'я в залежності від потреб населення в спеціалізованій медичній допомозі, чисельності населення, зони обслуговування, фактичного забезпечення населення ліжковим фондом, в тому числі ліжками денного лікування, рівня спеціалізації медичної допомоги.
1.5. Центральна районна лікарня міститься у спеціально збудованій будівлі, що за набором та площею службових приміщень відповідає діючим санітарно-гігієнічним та будівельним нормам та правилам, вимогам техніки безпеки та протипожежним вимогам.

 

2. Основні завдання центральної районної лікарні
2.1. Надання в необхідному обсязі кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню Барського району та районного центру.
2.2. Організаційно-методичне керівництво закладами здоровохорони, які знаходяться на території Барського району.
2.3. Планування і здійснення заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування населення Барського району, зниження захворюваності, інвалідності, лікарняної летальності, дитячої і загальної смертності, покращення стану здоров'я різних контингентів населення.
2.4. Планування, фінансування і організація матеріально-технічного забезпечення ЦРЛ.
2.5. Своєчасне і широке запровадження в практику роботи сучасних методів та засобів профілактики, діагностики і лікування.
2.6. Розробка, організація і здійснення заходів з розстановки, раціонального використання, підвищення професійної кваліфікації і виховання медичних кадрів та іншого персоналу ЦРЛ.

 

3. Основні функції КУ «Барська центральна районна лікарня»
3.1. Організація кваліфікованої спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню Барського району і районного центру.
3.2. Організація поліклінічного обслуговування населення Барського районного центру у відповідності з організаційними принципами, встановленими для міських і селищних лікарень.
3.3. Організація поліклінічної допомоги хворим, які направляються самостійно.
3.4. Встановлення порядку і показань до направлення хворих з сільських лікувально-профілактичних закладів для консультативної допомоги з урахуванням розвитку в Барському районі спеціалізованої медичної допомоги, ліжкової потужності, профілю і наявності відповідних лікарів-спеціалістів в сільських, Барських медичних закладах.
3.5. Організація швидкої та невідкладної медичної допомоги на території Барського району.
3.6. Спеціалізація та підвищення професійної кваліфікації середніх медичних працівників ЦРЛ.
3.7. Заходи з підвищення професійної кваліфікації лікарів Барської ЦРЛ; організація і проведення клініко-анатомічних конференцій, ознайомлення лікарів з новими методами та засобами профілактики, діагностики і лікування.
3.8. Методичне керівництво лікувально-профілактичними закладами району,  включаючи:
- планові виїзди лікарів-спеціалістів в сільські медичні заклади району для консультацій і надання практичної допомоги лікарям цих закладів з питань лікувально-діагностичної і профілактичної роботи;
- контроль та надання методичної допомоги медичним працівникам у забезпеченні диспансерного обслуговування населення, проведенні масових профілактичних оглядів та інших оздоровчих заходів;
- систематичне вивчення силами лікарів-спеціалістів лікарні, і перш за все працівників організаційно-методичного кабінету, основних якісних показників роботи лікувально-профілактичних закладів і рівня медичного обслуговування населення.
3.9. Організація обліку по всіх медичних закладах району, зокрема:
- систематичне проведення статистичних ревізій, заходів з ліквідації виявлених недоліків;
- регулярне проведення інструктажів, семінарів для медичних працівників Барського району з організації статистичного обліку, складання звітів і використання статистичних даних у роботі медичних закладів району;
- організація правильного і своєчасного заповнення документів у випадку народження, смертності та мертвонародження, регулярна перевірка правильності заповнення документів, які надходять у районний відділ РАЦСу;
- проведення аналізу захворюваності та смертності населення Барського району;
3.10. Проведення в структурних підрозділах Барської ЦРЛ комплексних протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів.
3.11. Проведення розтину померлих у КУ «Барська центральна районна лікарня» згідно з установленим порядком.
3.12. Повідомлення вищестоячих органів охорони здоров'я про випадки внутрішньолікарняної інфекції, нещасні випадки і надзвичайні події (у самій лікарні та інших лікувально-профілактичних закладах району) в установленому порядку.
3.13. КУ «Барська центральна районна лікарня» може бути базою для виробничої практики студентів вищих навчальних медичних закладів усіх рівнів акредитації.

 

4. Організаційна структура та штати
4.1. КУ «Барська центральна районна лікарня» є самостійним лікувально-профілактичним закладом, який має в своєму розпорядженні будівлі з відповідною територією, обладнанням, інвентарем та іншим майном.
4.2. Структура КУ «Барська центральна районна лікарня» визначається територіальним органом охорони здоров'я в залежності від потреб населення у медико-санітарній допомозі, чисельності населення, зони обслуговування та затверджується власником або уповноваженим органом.
4.3. Структура КУ «Барська центральна районна лікарня» має наступні підрозділи:
- адміністративно-господарська служба;
- стаціонар з профільними лікувально-діагностичними та приймальними відділеннями;
- поліклінічне відділення з кабінетами лікарів та жіночою консультацією;
- лікувально-допоміжні та діагностичні кабінети;
- інформаційно-аналітичне відділення;
- патологоанатомічне відділення;
- господарчий відділ.
4.4. Штати центральної районної лікарні встановлюються у відповідності з діючими штатними нормативами та типовими штатами.
4.5. Центральна районна лікарня має правила внутрішнього розпорядку для хворих і правила внутрішнього трудового розпорядку трудового колективу.
4.6. Порядок прийому і виписки хворих визначається спеціальними правилами, затвердженими наказом МОЗ України від 05.10.2011р. №646 «Про затвердження нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві».

 

5. Управління, фінансування та господарське забезпечення центральної районної лікарні
5.1. КУ «Барська центральна районна лікарня» є самостійною юридичною особою, має штамп, печатку, власний розрахунковий рахунок.
5.2. Управління центральною районною лікарнею здійснює головний лікар, який призначається та звільняється згідно з чинним законодавством і несе відповідальність за діяльність закладу.
5.3. Фінансування центральної районної лікарні здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, благодійних (добровільних) внесків, пожертвувань від юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Оплата праці медичного персоналу здійснюється в установленому порядку.
5.4. Матеріально-технічне забезпечення КУ «Барська центральна районна лікарня», включаючи забезпечення медикаментами, устаткуванням та обладнанням, м'яким інвентарем, санітарним транспортом, та харчування хворих здійснюється згідно з табелем оснащення, кошторисом витрат лікарні.
5.5. КУ «Барська центральна районна лікарня» веде затверджену облікову та звітну документацію та звітує про свою діяльність у встановленому порядку.
5.6. При КУ «Барська центральна районна лікарня» організовуються: медична рада, рада медичних сестер, секції фахівців, дні лікарів, медичних сестер, які діють на основі спеціальних положень, затверджених МОЗ України.