Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 2376
Вчора 3082
За цей тиждень 11849
За минулий тиждень 22440
За цей місяць 60438
За минулий місяць 68826
За весь час 944190
Володимир Саволюк: «Успішна реалізація завдань соціально-економічного поступу Барського краю дає нам впевненість у подальших кроках та дозволяє сформувати конкретний план перспективного розвитку району на 2019-2021 роки»

                                     ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації консультацій та консиліумів в КУ «Барська ЦРЛ»


Основним завданням проведення внутрішньо-лікарняних консультацій та консиліумів є своєчасне визначення у виборі тактики ведення, діагностики та лікування хворого. Вони проводяться для лікуючого лікаря з метою надання йому практичної допомоги, для своєчасного та правильного ведення хворого.

Консультації та консиліуми внутрішньо-лікарняні проводяться всім хворим в лікарняно-діагностичному плані, з запрошенням необхідних спеціалістів.


              ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ

ВНУТРІШНЬО-ЛІКАРНЯНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ТА КОНСИЛІУМІВ

 

1.Потребу в консультації в плановому порядку визначає лікуючий лікар по погодженню з зав.відділенням. В історії хвороби лікуючим лікарем записується мета та обґрунтовується необхідність консультації відповідного спеціаліста.

При підготовці хворого до консультації лікуючий лікар здійснює підготовку хворого до неї, керуючись переліком обов'язкових обстежень, затверджених головним лікарем лікарні.

 

2.Список затверджених зав.відділенням складається на початок поточного року згідно наказу по ЦРЛ.

 

3.Відповідальність за виконання планових і екстрених консультацій покладається на зав.відділенням. Вони зобов'язані своєчасно попередити заступника по лікувальній роботі про всі зміни, пов'язані з відсутністю або заміни консультанта по своєму профілю.

 

4.Заявка для виклику консультанта в плановому порядку передається безпосередньо консультанту або зав.відповідним відділенням (згідно із затвердженим списком консультацій).

Порядок заявок на консультації покладається на старших медичних сестер відділень і контролюється завідуючими відділеннями.

Заявки на консультації приймаються і реєструються в спеціальному журналі.

Заявка на консультацію в плановому порядку повинна бути виконана в строк не більше доби.

 

5.При необхідності термінової консультації зав.відділенням доводять до відома в робочі дні заступника головного лікаря по лікувальній роботі. Термінові консультації повинні бути виконані негайно, не пізніше 1-2 години з моменту отримання заявки.

У вечірні, нічні години, вихідні та святкові дні забезпечення термінових консультацій покладається на відповідального (старшого) чергового лікаря (чергового адміністратора) по лікарні.

 

6.У випадках неможливої організації висококваліфікованої екстреної консультації за рахунок співробітників лікарні, за заявками чергового лікаря необхідні спеціалісті з інших ЛПЗ викликаються через відділення планової екстреної медичної допомоги з оформленням викликів.

 

7.Консультант проводить огляд хворого обов'язково в присутності лікуючого лікаря та при необхідності -  зав.відділенням. В неробочий час - в присутності чергового лікаря. В історії хвороби обов'язково повинен відображати дату і годину консультації, спеціальність консультанта, його прізвище, ім’я та по батькові,займану посаду, вчений ступінь та звання. У списковій частині консультації повинні бути чітко відображені дані анамнезу та досліджень, які не відображають в історії хвороби, а також установлений, або передбачуваний диференціальний діагноз з їх детальним обґрунтуванням, детальними лікувально-діагностичними рекомендаціями. При необхідності повторної консультації, повинні бути зазначені дата і година повторної консультації. Записи консультанта повинні бути чіткі і розбірливі і підписані особисто консультантом.

 

8.Рекомендації консультанта для лікуючого лікаря. У випадку незгоди з призначеннями консультанта,зав.віділенням повинен зробити запис з відповідними обгрунтуваннями в історії хвороби. Якщо рекомендації при термінових консультаціях не можуть бути виконані з якихось причин (погіршення стану хворого, відсутність відповідних лікарських препаратів, термінових засобів і т.п.) зав.відділенням повинен поставити до відома консультанта та погодити з ним можливі зміни у виконанні рекомендацій, про що необхідно зробити запис в історії хвороби.

 

9.У випадку, коли стан хворого в діагностичному та лікувальному плані залишається неясним, або потребує консультацій різних спеціалістів, зав.відділенням сумісно з зав.кафедрою повинні прийняти рішення про скликання консиліуму, про що він повідомляє головного лікаря, або його заступника по лікувальній роботі.

При цьому їм повідомляється бажаний склад учасників консиліуму по спеціальності та визначається терміновість його скликання. Про необхідність і обґрунтованість скликання консиліумів зав.відділенням здійснює запис в історії хвороби. Відповідальність та своєчасність скликання консиліуму накладається на заступника головного лікаря по медичній частині. Заступник головного лікаря по медичній частині з керівником консиліуму.

 

10. Запис консиліуму здійснюється лікуючим лікарем в історії хвороби і відображає дані про початок і розвиток хвороби, стан хворого в момент проведення консиліуму по даним обстеження, ефективності попередньо проведеного лікування, причинах, які сприяли погіршенню стану хворого, діагноз та його обгрунтованість, детальні рекомендації, а також необхідність повторного консиліуму і термінах його проведення. Заключення консиліуму підписують його учасники з вказівкою займаної посади, спеціальності, прізвища, ім’я та по батькові, дати і часу проведення консиліуму.

У випадках, якщо хтось з учасників консиліуму не згоден з прийняттям рішення більшості членів комісії, він повинен записати свою особисту думку, детально її обґрунтувати.

Рекомендації консиліуму обов'язкові для лікуючих лікарів. Відповідальність за їх виконання несе зав.відділенням та зав.кафедрою.

Якщо після проведення рекомендацій стан хворого не покращився, виникає потреба знову скликати консиліум, порядок його організації забезпечується у відповідності з даним положенням.

Головний лікар на оперативній нараді заслуховує заступника по лікувальній частині про своєчасність та якість консультативної роботи.

Контроль за виконанням даного положення залишається за головним лікарем.