Архів новин
«   »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
Сьогодні 40
Вчора 408
За цей тиждень 2331
За минулий тиждень 6146
За цей місяць 19355
За минулий місяць 15342
За весь час 229338
Засоби масової інформації
Назва
видан
ня
Зас
нов
ник,
фор
ма
влас
ності
Мо
ва
дру
ку
Сфе
ра
роз
пов
сюд
жен
ня
Періо
дич
ність
вихо
ду
Голов
ний
редак
тор
Адре
са
редак
ції
теле
фон,
пошто
ва,
елек
трон
на
адре
са
КО «Редакція Барської районної газети "Поділь
ський
край" та ефірного радіомовлення"
 
Барська
 
рай
рада.
Кому
нальна
Укр.
Барсь
кий
район
1 раз/
тижд.
Корчинський Михайло Йосипович
 
 
 
 
(04341)
 2-24-
88
м.Бар,
пл.Пам’яті,19
 pkray@
mail.ru
«Бар
чани»
(м.
Бар)
газета
Барсь
кий
міськ
викон
ком.
Кому
нальна
Укр.
м. Бар
1 раз/
тижд.

т.в.о. головного редактора

Ткачук

Інна

Володимирівна

(04341)
 2-18-
68
м.Бар,
вул.
Героїв Майдану, 6
barchanibar@
yahoo.com